АХБОРОТ ХАТИ

АХБОРОТ ХАТИ

2015 йилнинг 10-12 ноябрь кунларида “Кимёвий технология соҳаларининг долзарб муаммолари” мавзусида Бухоро муҳандислик-технология институти ҳамда Бухоро Давлат университети ҳамкордигида Ҳалқаро илмий-амалий конференция ўтказилиши режалаштирилган.

Конференциянинг илмий тезислар тупламини чоп эттириш кўзда тутилган. Шу муносабат билан 2015 йилнинг 15 сентябргача бўлган муддатда тезислар электрон ва қоғоз шаклида қуйидаги расмийлаштириш тартибига риоя этилган ҳолда конференция таҳририятига жўнатилиши лозим.

Конференцияда қуйидаги йўналишлардаги масалалар муҳокама этилади:

На конференцию представляются работы по следующим направлениям:

 1. Ноорганик моддалар кимёси, физикаси ва технологияси.
 2. Органик ва юқори молекуляр бирикмаларнинг олиниши, хоссалари ва технологияси.
 3. Нефт ва газкимё саноатини технологияси ва истиқболлари.
 4. Композицион материаллар кимёси, технологияси ва ишлатилиши.
 5. Аналитик кимё, радиокимё, кимёвий технологияда ажратиш ва концентрлаш усуллари.
 6. Кимёвий технологияларни ўқитишда инновацион ва информацион дастурий таъминот

муаммолариэ

Илмий тезислар изланувчининг тадқиқотларининг умумий натижаси, олинган хулосаси сифатида юқори савияда тақцим этилиши лозим. Унинг мазмунига муаллиф масъул-бўлиб к5^ирмачилик (плагиат) ва маълумотларни сохталаштириш ҳолатларига йўл қўймаслик талаб этилади.

Тақдим этилаётган тезисларни расмийлаштириш тартиби:

I .Тезислар рус ва инглиз тилларида 2-4 бетгача тўлиқ ҳажмда тақдим этилиши лозим.

 1. Такдим этилаётган тезис MS Word 97-2003, 2007 (RTF) форматида. Times New Roman шрифтида, 12 шрифтда, 1,0 интервалда ёзилади.
 2. Қоғоз ҳажми А4 (210×297мм), чап 2,5 см, ўнг, юқори ва пастки чегаралари 2,0 см доирасида ёзилади.
 3. Биринчи қаторда муаллифнинг исми тарифи ва отасининг исми ўнг томондан, 2-қаторда муаллифнинг иш жойи ва лавозими ўнг томондан, учинчи қаторда мавзунинг номи, саҳифанинг ўртасида бош ва қалин ҳарфларда, тўртинчи қатордан мати ёзилади.
 4. Тезис матнлари қоғоз ҳамда электрон шаклда Бухоро муҳандислик-технология институтининг “Кимё” кафедраси 2-ўқув биноси 5-қават 510-хонага ёки chem. bmti@mail.ru электрон почта орқали тақдим этилади.
 5. Ҳар бир мақола учун 30 000 (ўттиз минг) сўмдан нашр харажатлари тўланади.
 6. Юқорида келтирилган талабларга тўла жавоб бермайдиган мақола ва тезислар чоп этилмайди ҳамда қўлезмаси муаллифга қайтарилмайди.

Бухоро муҳандислик-технология ннститути “Кимё” кафедраси, тел: +99893-623-04-96, (93)623-76-23 Ниязов Лазиз Нурҳонович

E-mail: chem.bmti@mail.ru

 

Манзил: Бухоро шахри, Қ.Муртазоев кўчаси 15-уй, “Кимё” кафедраси 2-ўқув бино, 5-қават 510-

хона

650 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *